Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Калык Акиев көч., 66, "Весна" Соода борбору 3-кабат, 6-кеңсе
+996 312 900929 +996 312 900880 +996 557 803880
office@alfatranslation.kg | diralfa1Тил котормолору

Тил котормолору

"Alfa Translation" активинде дүйнө жүзүнүн 70 тили бар, алардын арасында: англис, казак, француз, немис, испан, италья, голландия, португалия, скандинавия тилдери, КМШ элдеринин тилдери, башка европалык жана чыгыш тилдери.

Жазуу жүзүндөгү котормолор

Жазуу жүзүндөгү котормолор

Дээрлик ар кандай татаалдыктагы жана көлөмдөгү документтерди 70 тен ашык тилге жана тилден кесипкөй, сапаттуу жана тез которууну жүзөгө ашырабыз. Ошондой эле, биз документтерди нотариалдык күбөлөндүрүүбүз.

Оозеки котормолор

Оозеки котормолор

«Alfa Trasnslation» котормо компаниясынан жеткиликтүү жана сапаттуу оозеки котормо 26 тилди камтыйт. Биздин адистердин синхрондуу жана ырааттуу котормосу (анын ичинде эки тараптуу) – Сиздин бизнесиңиздеги ийгиликтин кепилдиги.

Жакындан таанышалы